Gama Kamera

5/5

Gama Kamera

*Organdan yayılan gama fotonları kolimatör tarafından yönlendirilerek detektör elementi olan NaI(TI) kristali üzerine düşürülür.
*Gama fotonları burada durdurulup enerjileri ile orantılı olarak sintilasyon fotonlarına dönüştürülür.
*Sintilasyon fotonları ışık yönlendirici tabaka tarafından odaklanıp foton çoğaltıcı tüp girişindeki foto katoda çarptırılarak buradan elektron kopmasına neden olur.
*Açığa çıkan elektronlar foton çoğaltıcı tüp içindeki dinodlar arasında yüksek voltajında etkisiyle hızlandırılır ve giderek sayıları artar. Elektronlar bu şekilde foton çoğaltıcı tüp çıkışındaki anotta toplanır.Böylece organdan yayılan gama fotonları kristal içinde sintilasyon fotonlarına, foton çoğaltıcı tüp içinde elektrik sinyallerine dönüştürülmüş olur.
*Foton çoğaltıcı tüpten çıkan sinyaller X-boyutundan alınan sinyaller, Y-boyutundan alınan sinyaller ve Z-boyutundan (enerji boyutu) alınan sinyaller olmak üzere üç boyuttan gelir.Bu sinyaller çeşitli elektronik ünitelerde şiddetlendirilip, şekillendirildikten sonra katot ışınları tüpünde görüntüye dönüştürülürler